Aktörer som vi samarbetar med:

  • Örebro kommun
  • Örebro Bostäder (ÖBO)
  • Örebro Moské och andra religiösa samfund
  • Studieförbund (ABF)
  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Sjukvården
  • Andra ideella föreningar