Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar!

Det är jätteviktigt att ni blir medlemmar i vår förening för att kunna bidra starkare och ljusare framtid för oss Somalisksvenskar.

AFRIKAS HORN KULTUR CENTER ”AHKC”

Besöksadress: Föreningarnas hus Slottsgatan 13

Org. nr:– 875002-5622

Plusgiro: 501688-6

Tel: 0706029457  alt 0704069457

Box 165   701 43,  Örebro