Välkommen till Afrikas Horn Kulturcenter i Örebro!

Afrikas Horn kulturcenter är en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen startades i mitten av 1992 och har drygt 2500 medlemmar som huvudsakligen kommer från Somalia. Föreningen har sitt säte i Örebro.

Föreningens huvudändamål är att:

  • Främja medlemmarnas kulturarv, t ex 26 jun och 1 juli, somaliska historia.
  • Främja barn och ungdomars utveckling
  • Arbeta för ömsesidig integration i samhället
  • Arbeta för allas delaktighet i samhället
  • Arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön
  • Arbeta för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter
  • Aktivt verka för somaliernas enighet och intresse i Örebro kommun.
  • Stödja fred och demokratiutveckling i Afrikas Horn
  • aktivt ta socialt ansvar över vår närmiljö

Föreningen är öppen för alla som stödjer föreningens ändamål. Vi bedriver vårt arbete enligt grundläggande demokratiska principer och som överensstämmer de olika bestämmelser som finns för ideella organisationer i Sverige.

Snart ska vi flytta i denna lokal som ligger i Diktargatan 15(gamla björkbackens förskola).

Kontakta gärna styrelsen ifall du har idéer eller tips gällande denna lokal och vad för slags verksamhet som ska bedrivas.

Guled Qadar – Ordförande för AHKC Örebro
073-723 66 20